Wiatroszczelność - montaż

Dlaczego wiatroszczelność budynku jest ważna?

Ochrona przed wiatrem i warunkami zewnętrznymi

Pierwszym i najbardziej istotnym aspektem jest ochrona przed wiatrem i czynnikami pogodowymi. Wiatroszczelna warstwa chroni izolację termiczną budynku przed deszczem, śniegiem oraz wiatrem. Dzięki tej warstwie, izolacja termiczna może w pełni rozwinąć swoją skuteczność – nie pozwalając przeniknąć zimnemu powietrzu do wnętrza pomieszczeń.

Warstwa wiatroszczelna jest niezbędna do prawidłowego działania izolacji termicznej. Zamontowanie jej po zewnętrznej stronie ocieplenia ochrania przed przedostawaniem się zimnego powietrza przez zewnętrzne warstwy izolacyjne, a tym “wypychaniu” z niej ciepłego powietrza. Nieruchome powietrze jest niezbędne, by utrzymać efekt izolacji w wielu materiałach np. celulozie, włóknach drzewnych, konopii, wełnie, włóknach mineralnych. Takie dodatkowe uszczelnienie przed wiatrem zapewnia większą skuteczność izolacji termicznej. Zapobiega również miejscowemu ochładzaniu powierzchni, które skierowane są do wnętrza pomieszczeń.

Warstwa wiatroszczelna zapewnia także dodatkową ochronę przed kondensacją, deszczem i śniegiem. Starannie wykonanie warstwy wiatroszczelnej zwiększa również ochronę przed konwekcyjnym ruchem powietrza.