Wiatroszczelność - montaż

Dlaczego wiatroszczelność budynku jest ważna?

Ochrona przed wiatrem i warunkami zewnętrznymi

Pierwszym i najbardziej istotnym aspektem jest ochrona przed wiatrem i czynnikami pogodowymi. Wiatroszczelna warstwa chroni izolację termiczną budynku przed deszczem, śniegiem oraz wiatrem. Dzięki tej warstwie, izolacja termiczna może w pełni rozwinąć swoją skuteczność – nie pozwalając przeniknąć zimnemu powietrzu do wnętrza pomieszczeń.

Warstwa wiatroszczelna jest niezbędna do prawidłowego działania izolacji termicznej. Zamontowanie jej po zewnętrznej stronie ocieplenia ochrania przed przedostawaniem się zimnego powietrza przez zewnętrzne warstwy izolacyjne, a tym “wypychaniu” z niej ciepłego powietrza. Niercuchome powietrze jest niezbędne, by utrzymać efekt izolacji w wielu materiałach np. celulozie, włóknach drzewnych, konopii, wełnie, włóknach mineralnych. Takie dodatkowe uszczelnienie przed wiatrem zapewnia większą skuteczność izolacji termicznej. Zapobiega również miejscowemu ochładzaniu powierzchni, które skierowane są do wnętrza pomieszczeń.

Warstwa wiatroszczelna zapewnia także dodatkową ochronę przed kondensacją, deszczem i śniegiem. Starannie wykonanie warstwy wiatroszczelnej zwiększa również ochronę przed konwekcyjnym ruchem powietrza.

Izolacja za pomocą nieruchomego powietrza

test

Niechroniony materiał izolacyjny: Ruch powietrza w porowatej strukturze niweluje działanie izolacyjne

Chroniony materiał izolacyjny – Ruch powietrza w porowatej strukturze jest uniemożliwiony, izolacja działa w pełni efektywnie

Działanie chronionego materiału izolacyjnego można porównać do odczucia podczas noszenia wełnianego swetra.

Efekt izolacji cieplnej wełnianego swetra opiera się na braku ruchu powietrza między włóknami. Gdy tylko zaczyna wiać zimny wiatr, który dostanie się pomiędzy włókna, efekt tej izolacji maleje. Jednakże, gdy oprócz swetra masz na sobie cienką, nieprzepuszczającą powietrze kurtkę (która sama w sobie nie posiada znaczącej funkcji grzewczej), działanie izolacyjne swetra zostaje przywrócone.

Aby uzyskać efekt szczelności od wewnątrz i wiatroodporności od wewnątrz najlepiej zastosować dwa elementy. Z tego powodu,idealna konstrukcja uszczelniająca składa się z dwóch elementów: warstwy wiatroszczelnej na zewnątrz, czego przykładem może być np. podkład lub membrana elewacyjna – ta warstwa jest otwarta na dyfuzję. Z drugiej strony natomiast znajduje się warstwa zapewniająca szczelność np. opóźniacz pary.

Wiatroszczelność zatrzymuje zimne powietrze atmosferyczne przepływające przez izolację. Natomiast szczelność zapewnia ochronę przed wnikaniem wilgotnego powietrza do pomieszczeń, tym samym chroniąc przed kondensacją wilgoci i pleśnią.

Niechroniony materiał izolacyjny: Ruch powietrza w porowatej strukturze niweluje działanie izolacyjne

Chroniony materiał izolacyjny – Ruch powietrza w porowatej strukturze jest uniemożliwiony, izolacja działa w pełni efektywnie

Zapoznaj się z najpopularniejszym wiatroizolacjami ProClima:

Linia Solitex Mento

3- lub 4-warstwowe paroprzepuszczalne membrany dachowe, przeznaczone się również do pokrywania desek, płyt MDF i pilśniowych przed położeniem mat i płyt izolacyjnych.

Solitex Fronta WA

Wysoce paroprzepuszczalna 3-warstowwa membrana okładzinowa z monolityczną warstwą TEEE,
przeznaczona do zamkniętych elewacji z 2 zintegrowanymi sekcjami samoprzylepnymi

Solitex Fronta Quattro

3-warstowwa membrana
okładzinowa z monolityczną
warstwą TEEE, przeznaczona do
elewacji z otwartymi i zamkniętymi
łączeniami, wyposażona w dwa pasy samoprzylepne.