Wiatroszczelność

Wiatroszczelność - montaż

Dlaczego wiatroszczelność budynku jest ważna?

Ochrona przed wiatrem i warunkami zewnętrznymi

Pierwszym i najbardziej istotnym aspektem jest ochrona przed wiatrem i czynnikami pogodowymi. Wiatroszczelna warstwa chroni izolację termiczną budynku przed deszczem, śniegiem oraz wiatrem. Dzięki tej warstwie, izolacja termiczna może w pełni rozwinąć swoją skuteczność – nie pozwalając przeniknąć zimnemu powietrzu do wnętrza pomieszczeń.

Warstwa wiatroszczelna jest niezbędna do prawidłowego działania izolacji termicznej. Zamontowanie jej po zewnętrznej stronie izolacji termicznej ochrania przed przedostawaniem się zimnego powietrza przez zewnętrzne warstwy izolacyjne. Zapobiega to również wentylacji warstwy izolacyjnej. Zamontowane na stałe tzw. kieszenie powietrzne pomagają utrzymać efekt izolacji w wielu materiałach np. celulozie, włóknach drzewnych, konopii, wełnie, włóknach mineralnych. Takie dodatkowe uszczelnienie przed wiatrem zapewnia większą skuteczność izolacji termicznej. Zapobiega również miejscowemu ochładzaniu powierzchni, które skierowane są do wnętrza pomieszczeń.

Wiatroszczelna warstwa zastosowana w połączeniu z wentylowanym stropodachem zapewnia dodatkową ochronę przed wtórną kondensacją, deszczem i śniegiem. Starannie wykonanie warstwy wiatroszczelnej podnosi poziom zabezpieczeń, co zapobiega konwekcyjnym ruchom powietrza.

Izolacja za pomocą nieruchomego powietrza

test

Niechroniony materiał izolacyjny: Ruch powietrza w porowatej strukturze niweluje działanie izolacyjne

Chroniony materiał izolacyjny – Ruch powietrza w porowatej strukturze jest uniemożliwiony, izolacja działa w pełni efektywnie

Działanie chronionego materiału izolacyjnego można porównać do odczucia podczas noszenia wełnianego swetra.

Efekt izolacji cieplnej wełnianego swetra opiera się na braku ruchu powietrza między włóknami. Gdy tylko zaczyna wiać zimny wiatr, który dostanie się pomiędzy włókna, efekt tej izolacji maleje. Jednakże, gdy oprócz swetra masz na sobie cienką, nieprzepuszczającą powietrze kurtkę (która sama w sobie nie posiada znaczącej funkcji grzewczej), izolacja cieplna zostanie przywrócona.

Aby uzyskać efekt szczelności od wewnątrz i wiatroodporności od wewnątrz najlepiej zastosować dwa elementy. Z tego powodu,idealna konstrukcja uszczelniająca składa się z dwóch elementów: warstwy wiatroszczelnej na zewnątrz, czego przykładem może być np. podkład lub membrana elewacyjna – ta warstwa jest otwarta na dyfuzję. Z drugiej strony natomiast znajduje się warstwa zapewniająca szczelność np. opóźniacz pary.

Wiatroszczelność zatrzymuje zimne powietrze atmosferyczne przepływające przez izolację. Natomiast szczelność zapewnia ochronę przed wnikaniem wilgotnego powietrza do pomieszczeń, tym samym chroniąc przed kondensacją wilgoci I pleśnią.