Jak uszczelnić przejścia kabli? 4 najczęstsze problemy i ich rozwiązania

Przepust kablowy Kaflex Duo - montaż

Poprawnie wykonana izolacja powietrzna jest podstawą przy stawianiu budynków energooszczędnych i pasywnych. Chroni ona przed uszkodzeniami konstrukcji i zapewnia wydajność energetyczną budynku zgodnie z projektem. Ponadto, projektanci i wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z błędów w planowaniu i instalacji. Testy szczelności powietrznej (Blower Door Test) przeprowadzane w trakcie budowy i po jej zakończeniu pokazują, czy wartości wymagane przez przepisy i normy (PN-EN 9972:2015, dawniej PN-EN 13829:2002) są osiągane w praktyce. Testy te wskazują również, gdzie w budynku występują nieszczelności, co w przypadku testu w trakcie budowy pozwala na ich bezpośrednią naprawę.

W tym artykule podsumujemy typowe problemy z nieszczelnością przejść kablowych i pokażemy jak w łatwy sposób można je rozwiązać. Przyjrzymy się problemom, dla których dostępne są prefabrykowane rozwiązania, pozwalające wykonawcom osiągnąć szczelność powietrzną w szybki, łatwy i trwały sposób.

Uszczelnienie pojedynczych kabli

Dobre chęci nie wystarczą. Takie przejście kablowe nie jest szczelne, a do tego podatne na dalsze rozszczelnienie podczas ruchu kabla. Źródło obrazu: www.zieht-wie-hechtsupp.de"

Przejścia kabli elektrycznych są jednymi z najczęstszych przyczyn nieszczelności. Przyczynami nieszczelności w przegrodzie budynku są często nie tylko prace instalacyjne, ale także brak planowania przed przystąpieniem do budowy. Elektrycy, hydraulicy, cieśle, instalatorzy wentylacji, klimatyzacji i fotowoltaiki stają przed problemami, gdzie bez współpracy ludzi z różnych branż nie ma łatwych rozwiązań na zachowanie szczelności . Często też nieszczelności pojawiają się później – po wykonaniu i formalnym odbiorze warstwy powietrznoszczelnej – na przykład, gdy po zainstalowaniu dodatkowego oświetlenia przejścia kabli nie zostały uszczelnione.

Przepust kablowy na pojedyncze i podwójne kable

Rozwiązanie dla przejść kablowych: samoprzylepny przepust Kaflex otula kabel i pozwala na jego ruch bez utraty szczelności.

Uszczelnienie wiązek przewodów

Problem przejść pojedynczych kabli i rur jest stosunkowo łatwy do rozwiązania. W przypadku stosowania taśmy uszczelniającej w praktyce sprawdzają się następujące kroki: najpierw przykleić taśmę klejącą do kabla, a następnie do paroizolacji, tak aby z obu stron utworzyło się połączenie w kształcie litery L. Jeżeli przez warstwę szczelną przechodzi więcej rur lub kabli, praca związana z wykonaniem uszczelnienia za pomocą taśmy samoprzylepnej lub kleju z tuby będzie bardziej pracochłonna. Kolejną wadą jest to, że taśma może odkleić się po pociągnięciu przewodu.

nieprawidłowe przejście wiązki kablowej
W tej sytuacji uszczelnienie tego miejsca po instalacji jest praktycznie niemożliwe. Powodem jest brak planowania i koordynacji pomiędzy wykonawcą warstwy paroizolacyjnej i wykonawcą instalacji elektrycznej.

Jeśli chcesz niezawodnie uszczelnić wiązki kablowe taśmą samoprzylepną, kable należy rozciągnąć na tyle daleko od siebie, aby każdy kabel mógł zostać uszczelniony. Punktami krytycznymi podczas stosowania taśmy do uszczelniania kabli są punkty, w których kable się stykają. Niezawodnym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie odrobiny kleju uszczelniającego. Rozwiązanie to wymaga przestrzeni, którą należy zaplanować z wyprzedzeniem.

Aby pewnie zamocować kilka kabli, w praktyce sprawdza się poniższa procedura: weź szczelną płytę drewnopochodną, ​​wywierć w niej wymaganą liczbę otworów i przetnij płytę wzdłuż otworów. Teraz złącz części panelu i będziesz mieć wystarczająco dużo miejsca, aby uszczelnić je taśmą klejącą.

 

Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, można uzyskać niemal idealne uszczelnienie kabli, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.

Łatwiej i szybciej jest pracować z gotowymi przepustami, które pozwalają również na pewien zakres późniejszego ruchu rur i kabli. Należy przeciągnąć kable przez przepust. Elastyczny materiał zaciska się wokół kabli i uszczelnia przejście. W kolejnym etapie przepust przykleja się do podłoża. Jednakże przepusty zawsze muszą być instalowane w tym samym czasie co kable – a to wymaga dobrej koordynacji etapów budowy. Jeśli instalowane kable są bardzo długie, w niektórych przypadkach przeciągnięcie ich może być pracochłonne. Istnieje również ryzyko, że przepusty uszczelniające ulegną uszkodzeniu w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nimi podczas przeciągania przez nie rur lub kabli.

Uszczelnienie wiązki przewodów za pomocą przepustu
Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, można uzyskać niemal idealne uszczelnienie kabli, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.

Uszczelnienie peszli

Kolejnym miejscem, w którym często pojawiają się problemy ze szczelnością są peszle kablowe. Niby niepozorne rurki w które są puszczone kable często są traktowane po macoszemu. Ten niepozorny element często później sprawia problemy, ponieważ długie działają jak komin i powodują niepożądane ruchy powietrza.

Najprostszym sposobem stosowanym przez wykonawców na uszczelnienie końcówki peszla jest zalanie jej klejem uszczelniajacym. Ten sposób nie jest jednak do końca wygodny – ciężko dobrze wypełnić przestrzeń klejem. Kolejnym sposobem jest po prostu zaklejenie końcówki taśmą uszczelniającą. Klejenie często nie jest w tym przypadku pewne – karbowana powierzchnia peszla utrudnia trzymanie się taśmy.

Łatwym i szybkim rozwiązaniem tych problemów może być użycie zatyczek do peszli Stoppa

1. Dobierz średnicę zatyczki do peszla.
2. Przekłuj zatyczkę, np. końcówką od kartusza z klejem. Otwór powinien mieć około 60% średnicy kabla, aby zatyczka dobrze się na nim zacisnęła.
3. Przeciągnij przewód i wciśnij zatyczkę w peszel.

Uszczelnienie puszek elektrycznych

Przeciągi z gniazd elektrycznych są częstym problemem nawet w budynkach murowanych, gdzie kabel jest przykryty tynkiem. Jednak jest przy nim trochę wolnej przestrzeni, która pozwala na tworzenie się efektu kominowego.
W budynkach szkieletowych występowanie tego zjawiska jest częstsze i bardziej dokuczliwe.
Profesjonalne szczelne puszki elektryczne są słabo dostępne w hurtowniach elektrycznych, a przez to są rzadko stosowane. Rozwiązaniem problemu szczelności w tym wypadku może być użycie puszek Instaabox.

 

 
 

 

 

1. Zrób otwór w warswie powietrzoszczelnej. Instaablox można mocować poziomo lub pionowo.
2. Przekłuj perforowany otwór i przeciśnij przewód. Otwór powinien mieć około 60% średnicy przewodu.
3.Upewnij się, że przewody nie są zbytnio naprężone. Włóż puszkę w warstwę powietrzoszczelną i przyklej ją taśmą.