Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten
dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących
w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego https://proclima-polska.pl

Informacja formalna na początek – administratorem sklepu jest Termex-Fiber Sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Królowej Jadwigi 15, 78-200 Białogard.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres [email protected]

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego sklepu oraz jego poszczególnych funkcji takich jak rejestracja konta użytkownika, złożenie zamówienia, zapis do newslettera, kontakt za pośrednictwem czatu i poprzez formularz kontaktowy.
 2. Pośród danych osobowych, które przetwarzamy, mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej, firma, numer NIP, adres IP.
 3. Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce. Powierzamy przetwarzanie  Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym
 4. podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 5. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach
  zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA.Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych
  osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.
 6. Nie korzystamy z mechanizmów profilowania wykorzystujących dane osobowe.
 7. Zapewniamy Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 8. Śledzimy i analizujemy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej w celach statystycznych oraz optymalizacji naszej strony.
 9. Korzystając z dostępnych w tym zakresie narzędzi, dostosowujemy w sposób automatyczny zawartość strony do Twoich indywidualnych
  zainteresowań, potrzeb, preferencji i działań podejmowanych w ramach naszej strony w przeszłości.
 10. Wykorzystujemy narzędzia funkcjonujące w oparciu o pliki cookies, zarówno własne, jak i pliki cookies podmiotów trzecich. W ramach tych
  narzędzi nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. Są to różnego rodzaju narzędzia analityczne, marketingowe, społecznościowe i komunikacyjne. Część z tych narzędzi wiąże się z zaimplementowaniem specjalnych skryptów śledzących.

 11. Bierzemy udział w programach afiliacyjnych oraz wyświetlamy reklamy w ramach sieci partnerskich, co jest sposobem monetyzacji treści
  przez nas publikowanych i wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies zarządców sieci afiliacyjnych oraz programów partnerskich.
 12. Dajemy Ci możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony. Możesz w ten sposób włączać
  i wyłączać poszczególne narzędzia oraz odpowiadające im pliki cookies.
 13. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki
  pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

 14. Możesz również zarządzać ustawieniami reklamy behawioralnej, przechodząc do strony http://www.youronlinechoices.com/.

 15. W ramach zawartości strony mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Nie ponosimy
  odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn
  zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.
 16. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie
  jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

Powyższe informacje mają charakter wstępny. Zachęcamy Cię do zapoznania się z dalej idącymi szczegółami, które znajdują się poniżej.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Termex-Fiber Sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Królowej Jadwigi 15, 78-200 Białogard.

Cele,  podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych
(patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia.

 RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania
  lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację,
  która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania
  objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych
  celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas
  danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są
  nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo
  do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
  odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na
  podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie
  tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że
  przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej
  sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
  innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady
związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały
opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania
się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne
wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne
i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności
przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy,
że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze –
jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych
dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze
możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia
Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w
jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na
adres [email protected].
Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię
informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce
prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać
również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.
Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i
odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.

Odbiorcy
danych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których
usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać
się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności,
następujące podmioty:

 1. hostingodawca
  – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,
 2. dostawca
  usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej
  dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,

 3. dostawcy
  oprogramowania chmurowego, takiego jak system mailingowy, fakturowy,
  księgowy, system CRM – w ramach oprogramowania przetwarzane są
  Twoje dane osobowe,
 4. dostawca
  usługi czatu – w ramach czatu dochodzi do przetwarzania Twoich
  danych osobowych,
 5. dostawca
  usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane
  pliki zawierające Twoje dane osobowe,
 6. firmy
  kurierskie – firmy te przetwarzają Twoje dane osobowe w celu
  doręczenia do Ciebie przesyłki,
 7. biuro
  rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na
  fakturach i innych dokumentach księgowych,
 8. kancelaria
  prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych
  osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą
  rzecz usług prawnych,
 9. podmiot
  świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony
  internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich
  danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów,
  w których przetwarzane są dane,
 10. podmiot
  świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać
  dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny
  do realizacji powierzonych działań marketingowych,
 11. pozostali
  podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy
  mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli
  będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim
  dostępem.

Twoje
dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów
skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o
wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe,
w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto,
w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą
być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do
uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak
służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury

Przekazywanie
danych osobowych do państw trzecich
.
Przekazujemy
Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z
narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach
zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA.
Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych
osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez
RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy
Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do
przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w
państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

 • usługi
  Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google
  Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w
  zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług
  Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach
  podlegających synchronizacji z Google Drive.

Zarówno
Rocket Science Group LLC, jak i Google Ireland Limited zapewniają
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie
mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności
poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajdują
się linki prowadzące do potwierdzeń uczestnictwa w programie
Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z informacjami na temat
przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Profilowanie
i reklama behawioralna.
Nie
podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które
wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które
mogę podejmować określone działania w zależności od informacji
zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że
działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie
różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki
umowy, jaką możesz z nami zawrzeć.

Korzystając
z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie
spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte
przez Ciebie w ramach naszej strony czy też podpowiadać Ci
produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw.
reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na
temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii
związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z
możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy
behawioralnej, znajdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

Podkreślamy,
że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do
informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje,
o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

 • informacje
  o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której
  korzystasz,
 • przeglądane
  postronny,
 • czas
  spędzony na stronie,
 • przejścia
  pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło,
  z którego przechodzisz do naszej strony,
 • przedział
  wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja
  płeć,
 • Twoja
  przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje
  zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacji
wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które
znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter
anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje
te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych
narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym
świecie.

Cele
i czynności przetwarzania danych osobowych

Konto
użytkownika
.
Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do
założenia konta, takie jak adres e-mail oraz hasło.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.
W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

Dane
przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu
świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną
polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta
użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy
zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym
zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W
każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta,
przy czym nie doprowadzi to usunięcia Twoich danych z naszej bazy,
ponieważ dane te są nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie
usług drogą elektroniczną. Ponadto, Twoje dane przechowywane są w
bazie po usunięciu konta po to, byśmy w przyszłości mogli
zidentyfikować Cię jako użytkownika powracającego, jeżeli
zdecydowałbyś się na ponowne korzystanie ze strony jako
zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie podstawą prawną
przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony
interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W
każdej chwili możesz zmodyfikować dane zawarte w Twoim koncie.

Zamówienia.
Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji
zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres
e-mail, numer telefonu,
numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia
zamówienia.

Dane
przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu
wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

Dane
o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie
tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach
archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji
klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek
przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od
końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W
przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania
tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również
sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia
danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu
danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po
upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy
możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich
danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia
Twoich danych z bazy.

Odzyskiwanie
porzuconych koszyków.
Jeżeli
rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz,
ten fakt zostanie odnotowany przez nasz system i otrzymasz na swój
adres e-mail powiadomienie o możliwości finalizacji zamówienia. W
tym celu przetwarzane są Twoje dane osobowe zgromadzone przez nas w
związku z rozpoczęciem składania przez Ciebie zamówienia.
Przetwarzanie danych opieramy w tym przypadku na naszym prawnie
uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz
sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby odzyskiwania
porzuconych koszyków, klikając w link dostępny w ramach wiadomości
wysyłanej w ramach odzyskiwania porzuconych koszyków.

Reklamacje
i odstąpienie od umowy
.
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to
przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer
rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne,
by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane
przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem
od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej
lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a
następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane
będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury
reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz
oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto
archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu
procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy

W
przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o
odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych.
Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz
domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak
sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również
domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

Newsletter.
Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swój adres e-mail.

Podanie
adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do
newslettera.

Dane
przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w
celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona
podczas zapisywania się do newslettera.

W
każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera,
klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości
wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z
nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal
przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń
związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na
potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na
otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz
prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.

W
każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie
newsletterowej. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie
usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni
poinformować Cię, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym
mowa w akapicie poprzedzającym, nie usuniemy Twoich danych z bazy.
Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie
potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na
otrzymywanie newslettera.

Wykorzystywany
przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w
związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym,
posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach
których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Kontakt.
Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje
dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności
adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje
dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz
uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu
kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci
archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

Treść
korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie
jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do
domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami
prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również
domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest
uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed
potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki
cookies i inne technologie śledzące

Nasza
strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe,
wykorzystuje pliki cookies.

Cookies
to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być
odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub
system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów
trzecich).

Niektóre
używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji
przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies
sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym
i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym
wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli
chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz
zapoznać się np. z tym materiałem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Poniżej
znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików
cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda
na cookies
.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja
na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na
wykorzystywanie tych plików.

Ponadto,
zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki
zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu
pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia
dotyczące zmiany ustawień cookies.

Możesz
również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując
specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies,
takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

Pamiętaj,
że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może
powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z
wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies
własne
.
Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest
również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z
plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w
ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies
własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za
mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w
plikach cookies mogą znajdować się informacje na temat zawartości
Twojego koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp.

Cookies
podmiotów trzecich
.
Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty
trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies
pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju
plików cookies zostało opisane poniżej.

Google
Analytics.
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego
przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym
prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i
ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google
Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim
korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są
najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych
i tam przechowywane.

Z
uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres
IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych
przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w
Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP
przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co
do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy,
że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych,
które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane
gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych
osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google
Analytics to, w szczególności:

 • informacje
  o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której
  korzystasz,
 • podstrony,
  jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas
  spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia
  pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło,
  z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto,
korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji
Reklamowych:

 • raporty
  demograficzne i zainteresowań,

 • remarketing,

 • funkcje
  raportowania o reklamach, user-ID.

W
ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych.
Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział
  wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja
  płeć,
 • Twoja
  przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje
  zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W
celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie
naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący
wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google
Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu
służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod
śledzący Google Analytics.
W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google
Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez
Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi
Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały
certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO
27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie
i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy
obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli
jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem
danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z
wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Treści
z serwisów zewnętrznych
.
Osadzamy na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w
szczególności filmy z serwisu YouTube. W związku z tym,
wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą
YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.

Odtwarzając
wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google
otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u
danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka
informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę
przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre
serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli
zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca
ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej
stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel
i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość
kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały
opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli
nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w
trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami
na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w
danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się
wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić
załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia
dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Pliki
cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili
odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcesz, by do tego doszło,
powstrzymaj się od oglądania filmu.

Narzędzia
społecznościowe
.
Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia
społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe,
takie jak Facebook. 

Wyświetlając
naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja
przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami
administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców).
Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę
bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną.
Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja
przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie
posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego
akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest
przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera
danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam
przechowywana.

Jeśli
zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to
usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować
wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie
społecznościowym.

Jeśli
użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub
„Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również
przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam
zachowana.

Ponadto,
informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym
i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel
i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość
kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały
opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli
nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane
zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej
bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na
naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również
całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując
odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie
skryptów.

Logi
serwera

Korzystanie
ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera
zapisywane jest w logach serwera.

Logi
obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego
korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane
zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu
Twojej identyfikacji.

Logi
serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu
poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.